Акубович Аркадиј Аковлевич

Акубович Аркадиј Аковлевич (1905-1970), органски хемичар, доктор хемијских наука (1946). Од 1934. године у Институту за научна истраживања за органску хемију и технологију. Развио је метод за хетерогено флуорирање органских једињења. Отворио сам имида-амид преуређивање међу фосфорних једињења. Он је развио општи поступак синтезе органометална једињења употребом диазоалкана. Државна награда СССР (1951).

Велики енциклопедијски речник. 2000.