Ветеринарски чистоћа

Ветеринарске Санитатион - разматра и развија мере за спречавање и отклањање болести животиња и заштиту људи од заразних средстава и инвазија заједничких за људе и животиње.

Велики енциклопедијски речник. 2000.