ВАН ТАО

ВАН ТАО (1828-97) - један од идеолошких прекурсора реформског покрета у Кини (погледати "Стотине дана реформи"). Преводилац и публициста. Поступци о политичком систему западних земаља. Разговарао је са програмом промоције трговине и индустрије.

Велики енциклопедијски речник. 2000.