Трећа Књига Краљева 8: 66

Осми дан, Соломон је одбацио људе. Они захвали краљу и отишао у своје шаторе веселим и задовољна срца за све доброте да је Господ учинио за Давида слугу и за Израел његов народ. 2Па. 7: 10

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.