Трећа Књига Краљева 8: 60

За све нације да знају да је Господ Бог и да нема никога осим њега; Је. 41: 4 Да ли је. 43: 10 Јер. 3: 23

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.