Бројеви 12: 5

И Господ се спустио у облаку и стао пред вратима Шатора и позвао Арона и Мириам, а обоје су изашли. Ек. 16: 10 Бр. 11: 17 Нум. 14: 10

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.