Четврта књига Самуела 24: 18

Зедекија је било двадесет једне године када је почео владати, и владао је једанаест година у Јерусалиму; Његова мајка се звао Хамутал, ћерка Јеремије, из Либне. 2Па. 36: 11 Јер. 52: 1

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.