Тектонски мапа

тектонска карта - показују историју тектонских покрета и структуру Земљине коре. Разликовати тектонски зонама карту која означени природне структурно-формацијске јединице и структуралне мапе које показују структурне облике помоћу стратоизогипс.

Велики енциклопедијски речник. 2000.