Сурвеиор

ГЕОДЕСИСТ [де], -а; м. Специјалиста за геодезију. Сурвеиор, -и; многи. рода. -ток, датуми. -тацкс; ф.

Енциклопедијски речник. 2009.