Сафат

Саф'ат (судија) -а) (Нумберс 13: 6 ) - син (потомак) Хорије, представник племена Симеона међу извиђачима на земљи; б) (3 Кингс 19: 16, 19, 4 Кингс 3:11, 4 Кингс 6:31) је отац (предак) пророка Елизе.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.