Рим. 15: 21

Али како пише: "Они који немају вијести о Њему ће видети, а они који не чују знају." Је. 52: 15

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.