Рим. 2: 9

Туга и невоља свакој души човека који зло почиње, прво, Јевреј, [зној] и Грк!

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.