Рим. 13: 1

Нека свака душа буде подложна вишим властима, јер нема моћи не од Бога; Постојеће власти су основане од Бога. Дан. 2: 21 1Пет. 2:13 Титус. 3: 1

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.