Птолеми

- име је припадало различитим краљевима Египта после смрти Александра Великог. Сматра се десет. Поред краљева Египта, Птоломеј је носио име и разне друге особе: а) Птоломеј, син Лага , генерала Александра Великог, краљ Египта. У Св