Псалмс 88: 41

Уништио је све своје ограде, претворио своју тврђаву у рушевине. Плакање. 2: 6

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.