Псалмс 68: 22

И дали су ми жољу за храну, а у моју жеђи дали су ми сирће. Мат. 27: 34 Мат. 27: 48 Џон. 19: 29

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.