ПРОМОЦИЈА

АКЦИЈА (из латинског актио) - акција, учинак који се предузима за постизање било ког циља (нпр. Политичка акција, дипломатска акција) , говор који се предузима да би се постигао било који циљ (нпр. политичка акција, дипломатска акција).

Велики енциклопедијски речник. 2000.