Плуг-ин

ИНСЕРТ тх, тх. 1. Прилагођено за убацивање смтх. , на смтх. ; убачено. Прва врата. Први оквири у прозорима (убачени за зиму). Први зуби; вилица је (протеза). 2. Није повезано са главном акцијом, плотом итд .; додатни. Ин. број. Ин. епизода. Прва арија.

Енциклопедијски речник. 2009.