ЈАребица

куроп'атка (1 Самуел 26 :. 20; 17 Јер. 11) - дивље галиформан птице (слична Гроусе).

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.