Парсхандафа

(Естхер 9: 7.) (За праиер) - persijski име једног од синова кнезовима Хаман, Јевреји убијени у Артаксеркса у г. Суса.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.