Парабола

пр'итцха - алегорија, један поучан пример живота, које су нарочито честа употреба Господа Исуса Христа у својим разговорима са људима (студентима је дато да знате тајне царства Божијег - Матеј 13: 10, 11. , 34). Господ суди у пословицама индукује слушаоци схватити виши духовни разумевање кроз једноставне земаљских (Рим 1 :. 20).

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.