Пампилија

Пампх (Дела 2:10; Дела 13: 13; Дела 14: 24; Дела 15: 38; Дела 27: 5) је покрајина Мале Азије.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.