Палм

лад'он (Излаз 25:25, 3 Кингс 7:26, 2Пар 4: 5, Езекиел 40:43) је мера дужине која је приближно 8 цм . ( видети мере)

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.