Пагиел

Паги'ил (састанак са Богом) (Бројеви 1: 13, Бројеви 2: 27, Бројеви 7: 72, 77, Бројеви 10:26) - син (потомак) Стражар, шеф у племену Ашер у израчунавању Израелаца у пустињи Синај.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.