Пафахиа

Паф'ахииа (Јехова ослобађа) (Ез 10: 23) - Аналог. Елиезер, и.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.