Озни

'Озни (пажљив) (Бројеви 26 :. 16) - аналогни. Арели (Постање 46 :. 16 названа Етсбон).

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.