Озиел

Ози'ил (сила Бога или Бог је сила) с) (1 Дневника 23 :. 12, 20; 1 Цхроницлес 24: 24 ;. 1 Поглавље 26: 23) - аналогно. Изхар (у Ек 6: 18, 22; лев 10: 4; Нум 3: 19, 27, 30; 1ЦХРОН 6: 2, 18 назван Узиел и 1ЦХРОН 15: 10 - Узиел .....) ; . Б) (1ЦХРОН 16: 6) - један од Приестс постављених у ваздух пред ков После пребацивања Јерусалим; ц) (1 Цхрон 25: 4) - Азариел, б.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.