Озиа

'Узја (Јехова моћ) -а) (4 Кингс 15: 30, 32, 34; 2Цх 26: 1, 3, 8, 9, 11, 14, 18, 19 , 21-23, 2Парам 27: 2, Исаија 1: 1, Исаија 6: 1, 1: 1, Ам 1: 1, Захарија 14: 5, Матеј 1: 8, 9) види Азарија, у (у вези с Мат.1: 8 види родити); б) (1 Цхрон 6: 5, 6) - аналогно. Авиуд, б (у 1 Хронику 6: 51, Езекиел 7: 4 се зове Уззи).

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.