Овед-Едом

Ов'ед-Ед'ом (Едом аттендант пратећим ор Едом) (1ЦХРОН 15: 18, 21, 24 1ЦХРОН 25; 1ЦХРОН 16: 5, 38, 1ЦХРОН 26: 4, 8, 15, 2Цх 25: 24 .....) - Левит десцендант Једутунова , праотац очигледно велики број полазника у храму капије и оставе (из поређења 2кг 6 :. 12 1ЦХРОН 15 :. 25, јасно је да има и Обед Едома цм .) Обед Едома ГАТА и. Ов ( види име, син) , име главе породице је Овед-Едом (лично или потомци). > Библија, Стари и Нови завјет, Синодал превод, библијска енциклопедија, архитекта Никифор, 1891.