Улаи

(Данијел 8 :. 2, 16) - .. Река раздваја Елимаиду или Елам, од Персијског региона Сузиани и улива се у повезаном реку Тигер и Еуфрат. Вероватно је то иста река као Гавле. Даниел чуо људски глас од средине реке , т. е. између реке Уљане и неких његових главних притока.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.