Отац

Отс'ем-а) (1 Цхрон 2:15) - аналог. Аминадав, г; б) (1 Цхрон 2:25) - аналогно. Ахијах, итд.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.