Отхониа

( 2Езд 9 :. 28) - синови Замофа, имао жену од земље, који у заступницима Езра лево . У паралелном мјесту (Јездра 10 :. 27) чита Матанија дјеце Затујевих .

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.