Онус

( 2Езд 5 :. 22) - .. Исто , као претходни град, т. град племена Бењамин.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.