Онисипхорус

(користи) (2 Тимотеју 1 :. 16) - еминентни хришћански, који је живео у Ефесу, која је обезбедила многе веома важне услуге горе. За Паул. Био је један од 70 апостола и ученик ап. Паул. Када је касније затворен у Риму, Онисифор стигао и опет га пажљиво служио. " Господе Грант, пише апостол. Павле, красе кућу Онисифоров дом, јер ме често освежава, а није било срамота мог ланца. Да Бог ће му дати милост Господу у овом дану "(2 Тимотхи 1: 16, 18). Према једном предању, био је епископ у Колофопе, близу Ефеса, и на другом, био је епископ Кесарију, али се не помиње ни у једном од Цезареју - Филипима, палестинске или Кападдокиискои. Ја сам претрпео мучеништво у г. Парија на обали Хелеспонта. Његово памћење 4. јануара, 7. септембра и 8. децембра. Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.