Онииа ​​

- имена следећих особа као што је поменуто у књизи Макабејцима: а) ( 1Мак . 12: 7, 8, 20) првосвештеник Јевреја. Свакако Ониас 1ст, син и наследник великог свештеника Адуиа, савременик египатског краља Птоломејев ден и Сирија Селеукос Никатор (о