Омега

Омега (Рев. 1: 8, 10; Рев. 21: 6; Рев 22: 13) је последње слово грчке абецеде. ( види Алфа)

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.