Олам

( 2Езд 9 :. 30) - синови Мани, Израелац. У (Езра 10 :. 29) чита Мешулам сина Бани.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.