Окодил

( 2Езд 9 :. 22) - свештеника синова Фесура, у данима Езра. У (Езра 10 :. 24) чита Јозавад , сина Пасхора.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.