Окхозиа

Ох'озииа (који подржава Јехову) -а) (3Тсар 22: 40. 51; 4Тсар 1 .. 2, 5, 18; 2 Хроники 20: 35, 37) - син и наследник Ахабов, краља Израела, владао у Самарији две године, и оде не од свих грехова његовог оца. б) (4Тсар 8 :. 24 -26, 29; 4Тсар 9 :. 16, 21, 23, 27, 29; 10 4Тсар :. 13; 11 4Тсар :. 1, 2, 13 4Тсар :. 1; 3 1 Цхрон. 11; 2Цх 21: 17; 2Цх 22: 1, 2, 6-11) - син и наследник Јорам краљ Јуда, да влада годину дана ... Био је повезан са Ахабовом кућом и пао под његовим утицајем (у 2.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.