Уље

м'асло - у свим местима мислимо на маслиново уље или уље. Само у ген. 18: 8 се односи на кисело млеко и у Деут. 32: 14; Прит. 30: 33 - Буттер. ( види уље, храна)

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.