Охолива

Огол'ива (Мој шатор је са њом) (Езекиел 23: 4, 11, 22, 36, 44) је симболично име Јерусалима, што указује на то да је у њему био храм Божји.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.