Огад

Ог'ад (Ген. 46: 10; Ек 6: 15 ..) - аналог. Јамин, а (Број 26 :. 12 -13 и 1ЦХРОН 4 :. 24 се не помиње).

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.