Заклетва

- свечана жалба у Свемогућег Бога, веран и искрен сведока на оно што је одобрен или одбијен. Заклетва Јевреја била су директна и индиректна. Директно преобраћање Богу као Врховног свједока дозвољено је Законом (Деутерономи 6:13), и било је изражено у разл