Бројеви 9: 3

У четрнаестог дана у месецу у чак га задржати у заказано време за то, по свим уредбама и свим њеним обредима, то остварите.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.