Бројеви 9: 19

А када је облак био дуго на шатора, онда су Израелци задржали контролу над Господу, и отиде не; 1Цор. 10: 1

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.