Бројеви 9: 18

Из заповести Господа, синови Израелови су кренули на путовање и, по Господској команди, престали: све време када је облак изнад Шатора, стајали су;

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.