Бројеви 9: 17

И када се облак подигао из шатора, онда су синови Израиљеви отпутовали на пут, и тамо где је облак боравио, синови Израиљеви су ту били тамо. Ек. 40: 36

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.