Бројеви 8: 22

Након што су Левити ушли да пошаљу своје службе у шатор скупштине пред Ароном и синовима његовим. Као што је Господ заповједио Мојсију у вези са Левитима, и они су с њима.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.