Бројеви 8: 19

и дати levite Арону и његовим синовима међу синовима Израиљевим, да раде у служби синовима Израиљевим у шатору од састанка и служио је као испоставе за Израелцима да дођу на синовима Израиљевим, када су Израелци прешло на светилишту. Бројеви. 3: 9

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.