Бројеви 8: 16

Уместо свих првих синова Израелових који отварају све лажне, ја их узимам себи; Бројеви. 3: 12 18: 6

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.